ÚOCHB

Skupina Edwarda Curtise

Funkční potenciál nukleových kyselin
Vědecká skupina
Seniorská
BIO cluster

O naší skupině

Po objevení katalytické RNA na počátku 80. let byly identifikovány nukleové kyseliny schopné široké škály funkcí. Příklady zahrnují molekuly RNA a DNA, které váží ligandy (aptamery) a katalyzují reakce (ribozymy a deoxyribozymy). Používáme různé biochemické a strukturní metody, abychom se dozvěděli více o funkčních schopnostech umělých i přirozeně se vyskytujících molekul RNA. Jedním z cílů mé skupiny je vytvořit funkční nukleové kyseliny, které mohou být použity pro praktické aplikace. Dalším cílem je lépe charakterizovat funkční potenciál nekanonických struktur nukleových kyselin nazývaných G-kvadrudruplexy, které se často vyskytují v genomu a předpokládá se, že hrají rozsáhlé biologické role.

image
Supernova: a deoxyribozyme that catalyzes a chemiluminescent reaction
Supernova: a deoxyribozyme that catalyzes a chemiluminescent reaction
Angewandte Chemie International Edition 61 (3): e202109347 (2022)
Functional DNA molecules are useful components in nanotechnology and synthetic biology. To expand the toolkit of functional DNA parts, in this study we used artificial evolution to identify a glowing deoxyribozyme called Supernova. This deoxyribozyme transfers a phosphate from a 1,2-dioxetane substrate to its 5′ hydroxyl group, which triggers a chemiluminescent reaction and a flash of blue light. An engineered version of Supernova is only catalytically active in the presence of an oligonucleotide complementary to its 3′ end, demonstrating that light production can be coupled to ligand binding. We anticipate that Supernova will be useful in a wide variety of applications, including as a signaling component in allosterically regulated sensors and in logic gates of molecular computers.