ÚOCHB

Skupina Edwarda Curtise

Funkční potenciál nukleových kyselin
Vědecká skupina
Juniorská
BIO cluster

O naší skupině

Po objevení katalytické RNA na počátku 80. let byly identifikovány nukleové kyseliny schopné široké škály funkcí. Příklady zahrnují molekuly RNA a DNA, které váží ligandy (aptamery) a katalyzují reakce (ribozymy a deoxyribozymy). Používáme různé biochemické a strukturní metody, abychom se dozvěděli více o funkčních schopnostech umělých i přirozeně se vyskytujících molekul RNA. Jedním z cílů mé skupiny je vytvořit funkční nukleové kyseliny, které mohou být použity pro praktické aplikace. Dalším cílem je lépe charakterizovat funkční potenciál nekanonických struktur nukleových kyselin nazývaných G-kvadrudruplexy, které se často vyskytují v genomu a předpokládá se, že hrají rozsáhlé biologické role.

image